Astu liikmeks

ERNS-i liikmeks ootame raseduskriisi nõustajaid ja teisi nõustamisvaldkonnaga seotud inimesi, kes soovivad osaleda seltsi tegevuses ning eesmärkide saavutamises.

ERNS korraldab oma liikmetele erialaselt harivaid üritusi ja  seminare ning vahendab informatsiooni. ERNS-i liikmeks olemine annab kõigile nõustamisvaldkonna professionaalidele võimaluse suhelda tihedamalt kolleegidega teistest organisatsioonidest ja saada regulaarselt uut erialast infot.
ERNS esindab Eesti raseduskriisi nõustajaid erialaorganisatsioonina.

Kuidas astuda liikmeks?

Seltsi liikmeks astuda soovijalt ootame vabas vormis kirjalikku sooviavaldust ERNS-i juhatusele. Avaldus tuleb saata e-posti aadressile info@erns.ee. Juhatus teeb oma otsuse liikmeks vastuvõtmise kohta hiljemalt nädal pärast avalduse esitamist.

ERNS-i liikmelt ootame, et ta tunneks ja täidaks seltsi põhikirja nõudeid, osaleks seltsi huvide esindamisel ja kaitsmisel ning osaleks aktiivselt seltsi tegevuses. Liikmel on kohustus järgida oma tegevuses eetikakoodeksit ning tasuda liikmemaksu (30 eurot aastas).

Rubriigid: Uncategorized. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.