Raseduskriisi nõustamine

Raseduskriis on olukord, kus väheneb naise, mehe ja tema lähedaste toimetulek füsioloogiliste, sotsiaalsete ja psühholoogiliste muutuste või traumaatiliste kogemustega, mis on seotud rasestumise, raseduse katkemise või katkestamise, lapseootuse, sünni ning lapsevanemaks kasvamisega.

Raseduskriisinõustamise eesmärk raseduse planeerimise, raseduse ja sünnitusjärgsel ajal on kaitsta, toetada ja aidata säilitada nõustatavate (fertiilses eas olevate naiste ning meeste, perekonna ja lähedaste) emotsionaalset ja sotsiaalset heaolu, võimaldades neile optimaalset psühholoogilist ja psühhofüsioloogilist arengut, parandades naiste ja perede toimetulekuvõimet seoses raseduse planeerimise, lapseootuse ja sünnitusjärgse perioodiga.

Raseduskriisi nõustamisteenus sisaldab:

 • nõustamise vajaduse määratlemist
 • kliendi/patsiendi seisundi ja olukorra hindamist
 • nõustamist ja sekkumist
 • teabe jagamist
 • kriisitöö läbiviimist (kriisiväljakutse)

Lähtuvalt koostatud eksperthinnangutest ja rahvusvahelistes meta-analüüsidest ning uuringutest on välja toodud järgmised olulised ante- ja/või postnataalse depressiooni ning ärevushäirete riskitegurid, mille puhul on oluline märgata distressi või ärevussümptomite esinemist.

Riskitegurid:

 • lastetus ja viljatusravi
 • väljendunud sünnitushirm,
 • lähisuhte ja seksuaalvägivald,
 • raseduse katkemine/katkestamine,
 • sotsiaalse toetuse puudumine,
 • suhteprobleemid partneriga,
 • negatiivsed/traumaatilised elusündmused,
 • traumaatiline sünnituskogemus,
 • lapse surm,
 • madal sotsiaal-majanduslik staatus,
 • psühhopatoloogia esinemine anamneesis,
 • rasedusaegne ärevus,
 • erivajadusega või enneaegse lapse sünd,
 • ema ja/või lapse tervisprobleemid raseduse ajal ja/või sünnitusjärgselt,
 • kohanemine lapsevanema rolliga,
 • planeerimata või soovimatu rasedus,
 • madal enesehinnang jne.

Raseduskriisi nõustamist osutavate asutuste nimekiri